BIJBELSTUDIE

De bijbelstudieclub voor vrouwen en mannen

We komen één keer in de twee weken op donderdagavond bij elkaar bij één van de leden thuis. Om 20.00 uur beginnen we met koffie/thee.
Daarna zorgt de gastvrouw of gastheer voor een passende inleiding op het onderwerp.
Elk seizoen staat het huisbezoekthema op het rooster en af en toe een vrij onderwerp.
Om 22.00 uur stoppen we meestal de bespreking en drinken we nog wat.
Spreekt deze manier van bijbelstudie je aan?
Dan ben je van harte welkom, ook om vrijblijvend eens te komen kijken!

Contactpersoon: Elly Bottinga (tel.620623)

Vrouwenvereniging ”Onderzoekt de Schriften”

We komen om de twee weken op donderdagavond bij elkaar om bijbelstudie te doen. We doen dit in de kerk en beginnen om 20.00 uur met een kopje koffie/thee en om 20.15 uur met de bijbelstudie. We stoppen om 22.00 uur. Op het moment bespreken we de schets “Psalmen” in het licht van het nieuwe testament. We wisselen dit na twee hoofdstukken af met een aflevering van Wegwijs waarin Bijbelse onderwerpen worden besproken die raakvlakken hebben met het leven nu. Dit is een blad wat uitgegeven wordt door de Bijbelstudiebond waar de meeste leden van ons lid van zijn. Aan het eind van het seizoen hebben we een ontspannen avondje uit.

Allen hartelijk welkom!

Contactpersonen: Nelie van der Welle (tel. 696347) en Dineke Bareman (tel. 618767)