DOORSTUREN LITURGIE EN MEDEDELINGEN

De liturgie voor de eredienst moet zowel naar de koster als naar het beamerteam gestuurd worden. Mededelingen (voorafgaand aan de dienst) dienen alleen naar het beamerteam gestuurd te worden.

Het beamerteam zorgt ervoor dat mededelingen en de complete liturgie (psalmen/gezangen, te lezen bijbelgedeelte, formulieren enz.) ’s zondags op de beamer verschijnen. De informatie die op de beamer moet komen, wordt in de week voorafgaand aan die zondag tijdig doorgestuurd.

Degene die volgens het rooster aan de beurt is zorgt dat er van zowel de liturgie als de mededelingen een Powerpointpresentatie gemaakt wordt.
Regelmatig wordt er door de diaconie een presentatie aangeleverd
(b.v. van een rampgebied of bepaald project) die tijdens de collectie getoond wordt.

Contactpersoon is Wim Bottinga.