EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Terneuzen. Ons kerkgebouw is De Levensbron (Sloelaan 40). Wekelijks houden we momenteel één kerkdienst op de zondag. Als regel begint die om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. Momenteel hebben wij geen eigen predikant en zijn wij na het met op emeritaat gaan van Ds. D.W.L. Krol dus vacant.

Wilt u wat vragen of meedelen dan kan dat via het contactformulier. Ook kunt u contact zoeken met de scriba van onze kerk. Dat is de heer Arjan Tuin. Hij is telefonisch te bereiken via 0115-622112 of via het mailadres scriba@terneuzen.gkv.nl .

Emeritus predikant D.W.L. Krol