HUISBEZOEKTHEMA 2019-2020

Verbonden met God, verbonden met elkaar

 

Inleiding
Als thema voor het huisbezoek van dit seizoen hebben we gekozen voor Verbonden met God, verbonden met elkaar. Even dreigt misschien de valkuil dat het bij een huisbezoek meer gaat over het laatste (het verbonden zijn met elkaar) dan over het eerste: hoe je verbonden bent aan God. Het is daarom een uitdaging om die twee in perspectief met elkaar te blijven zien. Werkelijke verbondenheid met elkaar kan er alleen maar zijn als die ontspringt aan de liefde van Christus.

Verbondenheid begint bij God
Het woord dat de Bijbel gebruikt voor ‘verbondenheid’ duidt in de eerste plaats op de eenheid die God ons geeft doordat we samen bij Christus mogen horen. Hoe verleidelijk het ook is om naar de uitwerking daarvan in het leven van alle dag en het leven van de gemeente te kijken, het begint ermee dat het gaat om gegeven eenheid. Het is vooral de apostel Johannes die daarover spreekt in zijn eerste brief (het is zelfs één van de thema’s van die brief). Hij heeft het over de verbondenheid tussen God en de gelovigen (1 Joh. 1,3). Wat hij schrijft is een uitwerking van het onderwijs van Jezus, zoals dezelfde Johannes dat heeft opgeschreven in het evangelie. Vooral kun je dan denken aan wat Jezus zegt over de wijnstok en de ranken (Joh. 15,1-8) en het hogepriesterlijke gebed (Joh. 17).
Dit uitgangspunt zet de toon. Dat is een toon van dankbaarheid en verwondering. En het voorkomt dat een huisbezoek verzandt in verwachtingen: wat God verwacht van ons (en waar ik al dan niet aan kan voldoen) en wat wij verwachten van de kerk, kerkmensen en kerkdiensten. Niet dat er niets verwacht mag worden, maar het begint met dankbaarheid.

Verbondenheid werkt wat uit
Wat mag er verwacht worden van verbondenheid? Jezus bad in het hogepriesterlijke gebed om eenheid: Laat hen allen één zijn, Vader (Joh. 17,20). De eenheid tussen Zoon en Vader vindt haar weerspiegeling in de gemeente, die verbonden door geloof ‘gemeenschap der heiligen’ mag heten. Het is de onderlinge verbondenheid die in de dagen van Pinksteren gevierd werd bij het breken van het brood en het samen eten en loven van God (Hand. 2,46-47). Het is goed om in een geïndividualiseerde samenleving er de vinger bij te leggen dat we niet leven voor ons zelf (Rom. 14,7).

Gespreksvragen
Het is goed om bij het huisbezoek hierover in gesprek te gaan. Mogelijke vragen
1. Hoe onderhoud je de band met God in je persoonlijke leven?
2. Wat werkt dat uit in relaties met anderen (ouders, gezin, werk, vrienden)?
3. Waar liggen voor jou valkuilen als het gaat om het verbonden zijn met God?
4. En waar als het gaat om het verbonden zijn met anderen?
5. Wat betekent in dit verband de kerk voor jou (prediking, catechese, Bijbelstudie, e.d.)?
6. Wat zou je – omgekeerd – zelf kunnen betekenen voor de gemeente?

Bijbelteksten
Er zijn tal van mogelijkheden om te kiezen. Hier slechts een kleine selectie:
• Psalm 133
• Johannes 17
• Handelingen 2,43-47
• 1 Korintiërs 12