HUISBEZOEKTHEMA 2022-2023

Thema: Leven in verwachting

Hieronder wordt een voorzet geven voor een gesprek over dit onderwerp uit Matteus 25: in dit hoofdstuk geeft Jezus aan hoe het in het koninkrijk van de hemel werkt, we kijken in het kort naar de 2 gelijkenissen uit dit hoofdstuk en de toepassing die Jezus hieraan verbindt.
In de eerste gelijkenis van de 10 meisjes laat Jezus zien dat Hij verwacht dat je zijn uitnodiging serieus neemt en in de voorbereiding op het grote feest dan ook alles aangrijpt om daadwerkelijk binnen te mogen gaan. Het gaat er in deze vertelling dan ook niet om dat de meisjes in slaap vielen omdat het zo lang duurde, maar om de nonchalance van 5 van hen om niet alle middelen te gebruiken om het feest te bereiken. De climax ligt dan in het sluiten van de poort, dit is een ernstige waarschuwing van Jezus kant: als het blijde samenzijn met de bruidegom van het feest geen prioriteit heeft in het leven van alledag, als er te weinig tijd aan deze mooie toekomst besteed wordt kun je de deur gesloten vinden. Waar gaat je hart naar uit?
De gelijkenis van de talenten laat zien dat God van je verwacht dat je je geschonken capaciteiten afstemt naar zijn wil. Ook al is er misschien in dit leven weinig van te zien, God zal je voor 100% belonen. Wil je je toevertrouwen aan deze goede Heer? Verdiep je dan in de bijbel om Zijn wil te ontdekken.

1. Leven in verwachting door vol verlangen uit te zien naar de terugkomst van de Heer.
Als je naar een feest, festival of evenement gaat, waar je ontzettend veel zin in hebt en al tijden naar uitkijkt, dan bereid je je goed voor: je regelt op tijd een vrije dag, je bent de weken ervoor voorzichtig met je gezondheid. Je neemt de tijd om te reizen om niet verrast te worden door files of omleidingen; je tankt extra brandstof, zodat je er wel 2x heen kan rijden of je neemt een trein eerder. En de weken ervoor ben je er veel mee bezig, zorg voor je kleding, je speech, je geschenk, je verblijf. Je bent er vol van en praat er veel over met anderen.
Zo staat het leven van christenen in het teken van de langverwachte ontmoeting met hun geliefde Heer Jezus Christus. We doen er alles aan om te laten zien hoe blij we zijn met de uitnodiging om bij Hem te leven, samen met onze broers en zussen, midden in deze wereld, een wereld die ook wacht op deze dag om de vernieuwing van de schepping.

2. Opdracht om je talenten, je ontvangen tools, te beheren.
Mensen leven niet allemaal in dezelfde omstandigheden. Voor God is het duidelijk wie jij bent en welke mogelijkheden jij hebt en aankunt, Hij heeft ze je zelf gegeven. Wat jij kan doen, met jouw karakter, capaciteiten en omstandigheden, mag je uit eigen initiatief ontwikkelen. Met alles waarmee je bezig bent in dit leven houd je rekening met het leven in Gods koninkrijk. Als je met het oog op de Heer leeft, uit liefde voor Hem, zul je 100% resultaat hebben. Dat resultaat heeft Jezus voor je bevochten, Hij gaat niet voor minder! Hoe we die ontwikkeling kunnen stimuleren? Op heel veel manieren, waarbij je als basis de Bijbel neemt. En zorg dat je je broers en zussen, die in dezelfde verwachting leven, ontmoet, zodat je elkaar stimuleert en ondersteunt. Samen leven in blijdschap en verwondering.

3. Leven uit dankbaarheid in liefde tot de ander
Het is een vanzelfsprekend gevolg dat, als jezelf overtuigd bent dat God je heeft gemaakt, heeft gered en je leven heeft vernieuwd in het bloed van Jezus, dat je de koning te rijk bent. Je leven kan niet meer stuk. De verwondering over de liefde en genade van God is zo groot dat je je graag inzet in zijn Koninkrijk. Erover vertelt aan anderen en er bent voor de ander, een leven leeft dat overeenkomt met Jezus manier van leven, in dienst van Hem, in dienst van
de naaste. Jezus peilt onze liefde voor Hem aan de thermometer van onze naastenliefde, zo kunnen we onze liefde voor God laten zien.
Zo zullen er hier op aarde steeds meer fragmenten te zien zijn van het Rijk van de hemel en zullen we nog velen mogen meenemen naar Gods volmaakte wereld.
We mogen nu al leven in Gods Koninkrijk, hoe bijzonder is dat !!!
Jezus zelf bevestigt en bemoedigt ons hier mee met zijn eigen woorden in Lukas 12 vs. 31 en 32:
“zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.”