KENNISMAKING

Waar staan we voor als kerk?
Misschien is dat het best duidelijk te maken met de betekenis van de naam “kerk”. Dat betekent letterlijk: “wat van de Heer is”.  Met die Heer bedoelen wij Jezus Christus. Hij heeft het te zeggen over de kerk.

In afhankelijkheid van Hem willen wij ons werk doen. Dat wil niet zeggen dat ons dat altijd lukt. Het blijft mensenwerk. Tegelijk willen we aanspreekbaar zijn op onze hoge roeping: we staan in dienst van Christus!

In dat kader mag u onze kerkdiensten zien. Eenmaal per zondag komen we als gemeente bij elkaar om te luisteren naar wat God in zijn Woord, de bijbel, tot ons zegt. Maar dat niet alleen; we zijn ook bij elkaar om te zingen en te bidden.

Verder zijn er de nodige doordeweekse activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de catechisatie, waar we proberen onze jongeren vertrouwd te maken met wat we leren als kerk.  Of de bijbelstudievereniging waar mensen samen het Woord van God bestuderen.

Ook hebben we aandacht voor de mensen persoonlijk. Die aandacht tonen we vooral door de mensen jaarlijks thuis op te zoeken. Tijdens die huisbezoeken praten we met de mensen door over hun geloof.

KENNIS MAKEN?