MEELUISTEREN

Wilt u met ons meeluisteren? Dat kan door op het pijltje in de mediaspeler te klikken*. Als er op dit moment geen dienst wordt uitgezonden, kunt u naar recente preken in het archief luisteren. Via kerkdienstgemist.nl kunt u een dienst kiezen.

NAAR KERKDIENSTGEMIST.NL
TERUGLUISTEREN VIA DE APP
IPHONEALLE ANDERE TELEFOONS

*Werkt de mediaplayer niet? Installeer dan via de links hieronder Chrome op uw apparaat en probeer het nogmaals.

IPHONEALLE ANDERE TELEFOONSCOMPUTER

MEELUISTEREN

Wilt u met ons meeluisteren? Dat kan door op het pijltje in de mediaspeler te klikken. Als er op dit moment geen dienst wordt uitgezonden, kunt u naar recente preken in het archief luisteren. Via kerkdienstgemist.nl kunt u een dienst kiezen.

*Werkt de mediaplayer niet? Installeer dan via de links hieronder Chrome op uw apparaat en probeer het nogmaals.

IPHONEALLE ANDERE TELEFOONSNAAR KERKDIENSTGEMIST.NL
TERUGLUISTEREN VIA DE APP
IPHONEALLE ANDERE TELEFOONS

Liturgie ochtenddienst 20 mei 2018

Gezang 106 : 4 GK
Mededelingen en toelichting bloemstuk
Votum en groet
LB 670 : 1,2,3 Kom Schepper God, o heilige Geest
De Tien Woorden opnieuw
LB 670 : 6,7 Maak ons geloof zo vol en schoon
Gebed
LB 683 : 1,2,3,4 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de kidsclub
Schriftlezing:
-Deuteronomium 16,9-12
-Johannes 16,12-16
-Handelingen 2,1-13
Psalm 67 : 1,2,3
Preek over Handelingen 2,1-4 – Pinksteren, het buitengewone in dienst van het gewone
Gezang 105 : 1,2,3,9 GK In vuur en vlam zet ons de Geest
Dankzegging en voorbede
LB 675 : 1,2 Geest van hierboven
Zegen

Liturgie middagdienst 20 mei 2018

1.votum
2.zegengroet
3.antwoordlied: Gezang 103: 1, 2 en 3
4.gebed
5.schriftlezing: Handelingen 2: 32 – 47
6.lied: Lied 971: 1
7.tekst: Handelingen 2: 42
8.preek: JERUZALEM, EEN HECHTE GEMEENTE MET UITSTRALING
9.amenlied: Lied 971: 2, 3
10.belijdenis
11.lied: Gezang 119: 2
12.dankgebed
13.collecte
14.slotzang Psalm 84: 3 en 4
15.zegen