OUDEREN

Vanaf september tot ongeveer juni organiseren we elk jaar ouderenmiddagen. Allereerst stemmen we een datum af wanneer we bij elkaar komen. Dan gaan we brainstormen over de invulling/planning van het komende seizoen.

De algemene opzet is als volgt:
– Gezellige (start)middag in september/oktober
– Kerstmaaltijd in december
– Gezellige middag in februari
– Paasmaaltijd in april
– Slotmiddag in juni

Een middag begint en eindigt altijd met zingen en gebed. Daarnaast lezen we een stuk uit de bijbel. Wat de verdere invulling betreft, maken we gebruik van ideeën van elkaar of van derden (bv. de PCOB, Protestants-Christelijke Ouderenbond). Voorbeelden zijn middagen over quilten, Zeeuwse klederdracht, het Schoolmuseum etc. Soms vragen we gemeenteleden van wie we weten dat ze iets speciaals hebben gedaan, bv. reis naar China, reis naar Rome, lopen van het Pieterpad, reis naar Malawi etc. .

Onze voornaamste doelstelling is: de ouderen van onze gemeente een gezellige middag bezorgen. We realiseren ons dat niet iedereen dezelfde interesse heeft, maar daar kunnen we ons programma niet (altijd) aan aanpassen. Wel merken we dat het vaak heel gezellig is: er heerst een prettige sfeer en de ouderen genieten van het onderlinge contact.

Van de kerst- en paasmiddag maken we iets extra’s, iets speciaals. De ouderencommissie komt daarvoor ook meerdere keren bij elkaar. We delen ideeën met elkaar, doen ‘voorwerk’ thuis en vormen zo een mooi programma. We proberen op deze manier een mooie, fijne middag met elkaar te hebben met een mooie, inhoudelijke viering. Deze middagen sluiten we af met een broodmaaltijd, waar we veel aandacht aan besteden. Ook maken we de zaal extra gezellig. Bij het klaarzetten van de zaal krijgen we altijd hulp van enkele broeders uit de gemeente.

Ook ‘niet-oudere’ gemeenteleden zijn altijd welkom op deze middagen!

voor meer informatie over de ouderenmiddagen kunt u contact opnemen met Annemarie de Feijter