GKV Terneuzen respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
  • Optimaliseren van onze dienstverlening;
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

 

HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WWW.TERNEUZEN.GKV.NL

GKV Terneuzen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen c.q. deelnemers die namens GKV Terneuzen van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden slechts aan de verschillende deelnemers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om nader door hen geïnformeerd en/of geadviseerd te worden.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt bent u van deze wijzigingen op de hoogte.